Kiến thức và Công dụng sản phẩm Dr. Clo – Made in Korea

Hướng dẫn sử dụng thanh Dr.Clo

Câu hỏi và trả lời

Phát minh của Giáo sư – Tiến sỹ YOO

Tác dụng khử trùng vi khuẩn của khí Chlorine Dioxide – ClO2

Nguyên lý khử trùng và khử mùi của Dr. Clo

Sản phẩm Dr.Clo đã được tin dùng trên 40 Quốc gia